bod-kontakt bod cena dalsi dobirka email facebook favicon fax fb googleplus hotovost hvezda info kos kosik kus kusy logo-mobile muj-ucet nastaveni objednavka online-platba osobni-odber paleta play prazdna-hvezda predchozi reklamace sdilet sipka-nahoru sipka-vlevo sipka-vpravo sipky-vlevo sipky-vpravo step tel telefon tisk twitter vozik vyhledavani vysadba vyska zapomenute-heslo zavrit ziskani-slevy zobrazeni zobrazeni2

menu

Výsadby - reference

Naše zkušenosti v oblasti zakládaní zeleně, realizací sadových a zahradních úprav a rekultivací dokládají uskutečněné projekty. Získané zakázky jsou také dokladem důvěry, kterou v nás vkládají zadavatelé.

Projekt našeho realizačního týmu získal v roce 2011 první místo v soutěži Ministerstva zemědělství.

Diplom

Vybrané výsadby z posledních let:

 • Založení výsadeb v krajině pro SPÚČR, Pobočka Nymburk na stavbě Lokálního biokoridoru LBK 2 v k.ú. Brázdim a Podolanka včetně následné tříleté péče.
  Na ploše 1,4ha provedeno zatravnění květnatou směsí, vysazeno 26ks vysokokmenů ovocných stromů ok 8-10, 1436ks odrostků, 1458ks keřů. Termín založení: podzim 2015.
 • Založení výsadeb v krajině pro SPÚČR, Pobočka Nymburk na stavbě Větrolamu IP 1 v k.ú. Brázdim a Podolanka včetně následné tříleté péče.
  Na ploše 0,61ha provedeno zatravnění květnatou směsí, vysazeno 75ks odrostků, 876ks keřů. Termín založení: podzim 2015.
 • Založení výsadeb v krajině pro SPÚČR, Pobočka Kutná Hora na stavbě Lokálního biokoridoru LBK 7243002 B v k.ú. Žandov včetně následné tříleté péče.
  Na ploše 1,1ha provedeny terénní úpravy, zatravnění květnatou směsí, vysazeno 5ks vysokokmenů ok 8-10, 942ks odrostků, 354ks jehličnanů a 1777ks keřů. Termín založení: podzim 2015.
 • Sadové úpravy na stavbě Revitalizace nivy řeky Jizery v Benátkách nad Jizerou (k.ú. Kbel a k.ú. Nové Benátky) včetně následné dvouleté péče pro Hochtief CZ a.s. (investor Město Benátky n.J.).
  Na ploše cca 6ha vysazeno 131ks vysokokmenů ok 14-16, 548ks odrostků, 3330ks keřů, 1344ks vodomilných rostlin, zatravnění 5,4ha v rovině (speciální květnaté louky), zatravnění 0,5ha ve svahu 1:2 - 1:1 (speciální směsi pro namáhané svahy, zaplavované louky). Termín založení: jaro 2015.
 • Založení výsadeb v krajině pro SPÚČR, Pobočka Nymburk na stavbě Lokálního biokoridoru LBK 10 v k.ú. Sibřina včetně následné tříleté péče.
  Na ploše 1,3ha vysazeno 235ks odrostků a 671ks keřů. Termín založení: podzim 2013.
 • Revitalizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Budiměřice na stavbě Realizace vegetačních úprav Budiměřice.
  Kácení, ošetření stromů stromolezeckou technikou, terénní úpravy, výsadba 13ks vysokokmenů ok 14-16, 81ks vysokokmenů ok 10-12, 591ks keřů, 45ks polokmenů ovocných stromů, zatravnění, zamulčování. Termín realizace: podzim 2014.
 • Ozelenění areálu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na stavbě: Venkovní úpravy II. Etapa – sadové a terénní úpravy, areál kampusu JU České Budějovice včetně následné pětileté péče, investor JU České Budějovice.
  Na ploše 9700m2 proběhla kompletní revitalizace - odstranění stávajících dřevin, ohumusování, modelace terénu, založení záhonů na ploše cca 1500m2, výsadba vzrostlých keřů v počtu 1052ks, výsadba vysokokmenů ok 12-14 v počtu 114ks, zamulčování veškerých výsadeb kůrou, založení trávníku na ploše 8300m2. Termín založení: jaro 2014.
 • Založení výsadeb v krajině pro SPÚČR, Pobočka Mělník na stavbě Lokálního biokoridoru LBK 59 – část EZ2, EZ3, EZ4 (výsadba v k.ú. Kadlín) včetně následné tříleté péče.
  Na ploše 1,16ha vysazeno 516ks odrostků a 245ks keřů. Termín založení: podzim 2013.
 • Založení výsadeb v krajině pro SPÚČR, Pobočka Kolín na stavbě Prvků ÚSES v k. ú. Polepy, Kolín, Štítary a Nebovidy včetně následné tříleté péče.
  Na celkové ploše 2,12 ha vysazeno 17ks vysokokmenů ok 12-14, 254ks vysokokmenů ok 8-10, 367ks odrostků a 3584ks keřů. Termín založení: podzim 2013
 • Založení výsadeb v krajině pro SPÚČR, Pobočka Kolín na stavbě Lokálního biokoridoru BK 13 v k.ú. Nová Ves II včetně následné tříleté péče.
  Na ploše 2,8 ha vysazeno 75ks vysokokmenů původních a ovocných stromů ok 8-10, 1725ks poloodrostků, 3544ks keřů, zatravnění, zhotovení drenáží v šíři biokoridoru. Termín založení: podzim 2013.
 • Ozelenění polních cest C10, C13 a C14 v k.ú. Sovenice pro Eurovia CS a.s. (investor PÚ Nymburk).
  Výsadba 108ks vysokokmenů stromů ok 10-12, 58ks vysokokmenů ovocných stromů, individuální ochrana stromů, výsadba keřů, zatravnění podél cest. Termín realizace: podzim 2013.
 • Založení výsadeb v krajině pro MZe PÚ Cheb na stavbě Interakčního prvku IP 3 a ochranného zatravnění v k.ú. Bříza nad Ohří včetně následné tříleté péče.
  Na ploše 1.9 ha vysazeno 39ks vysokokmenů ok 18-20, 2040ks keřů, realizace protierozního zatravnění. Termín založení: podzim 2012.
 • Ozelenění Větrolamu u cesty C2, k.ú. Bobnice včetně následné tříleté péče pro Strabag a.s. (investor PÚ Nymburk).
  Na ploše 0,6 ha zatravnění včetně speciální polní cesty, vysazeno 469ks vysokokmenů ok 10-12 (prostokořenných i balových), 665ks odrostků a 1050ks keřů. Termín založení: jaro 2012.
 • Založení výsadeb v krajině pro MZe, Pozemkový úřad Jičín na stavbě Lokálního biokoridoru LBK 3-5 v k.ú. Běchary včetně následné tříleté péče.
  Na ploše 2,6 ha vysazeno 9 530ks keřů, 1840ks odrostků, zhotoven svodný drén v délce 250m. Termín založení: podzim 2012.
 • Založení výsadeb v krajině pro Ministerstvo zemědělství PÚ Praha-západ na stavbě části biocentra VKP L5 – Háj Na Skalicích v k. ú. Středokluky včetně následné tříleté údržby.
  Výsadba odrostků a keřů, ošetření a zamulčování výsadeb. Celkem vysazeno 849 ks stromků a 312 ks jehličnanů a keřů. Termín založení prosinec 2010
 • Založení komplexních výsadeb v Praze na stavbě bytový areál „Rezidence Dalejské výhledy“ v k. ú. Stodůlky.
  Objednatel díla Ekospol a.s. 6 150 m2 ploch trávníků, 500 ks keřů, 23 stromů se zemním balem obvod kmene 10-12 cm. Termín plnění jaro/léto 2010
 • Ozelenění polní cesty C 18 v k. ú. Netřebice.
  Výsadba 55 ks vzrostlých stromů, 1 200 ks keřů, zamulčování výsadeb, ochrana proti okusu. Investor: Ministerstvo zemědělství PÚ Nymburk Termín 2009/2010
 • Založení výsadeb v Krajině pro Ministerstvo zemědělství PÚ Nymburk (investor ŘSD) - ÚSES Sány - stavba biokoridorů BK 21 a BK 19, interakčních prvků IP 1-5 a alejí A2-A4 včetně následné tříleté údržby.
  Výsadba prostokořenných i balových stromů velikost 10-12 cm, poloodrostků, výsadby keřů, zamulčování výsadeb kůrou, založení trávníků. Celkem vysázeno 971 ks stromů, 660 ks odrostků, 19 770 ks keřů a založeno 4,1 ha trávníků. Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Jahn CSc. – ředitel PÚ Nymburk, Martin Houfek. Termín založení 03/2009 – 03/2010
 • Založení výsadeb v krajině pro Ministerstvo zemědělství PÚ Praha-západ na stavbě části biokoridoru RBK 25 v k. ú. Chýně včetně následné tříleté údržby.
  Vysázení odrostků a keřů, zamulčování výsadeb a založení trávníků na ploše cca 6 000 m2, celkem vysázeno 1 053 ks dřevin. Termín založení prosinec 2009
 • Ozelenění odvodňovacího kanálu v k. ú. Sovenice
  Investor Ministerstvo zemědělství PÚ Nymburk. Výsadba 110 ks stromů, ochrana proti okusu a vytloukání. Termín založení: podzim 2009
 • Založení výsadeb v krajině pro Ministerstvo zemědělství ZAPÚ Kolín na stavbě biocentra IP Cidlina v k. ú. Loukonosy v místě bývalé skládky Fruty včetně následné tříleté péče. Realizována výsadba 141 ks balových stromů velikost 14-16 cm, keřů, zatravnění biocentra na ploše 5 500 m2
  Kontaktní osoba Ing. Jana Zajícová – ředitelka PÚ Kolín. Termín založení: září - listopad 2008.
 • Založení výsadeb v krajině pro Ministerstvo zemědělství PÚ Nymburk na stavbě Biocentra ŽP 1 v k. ú. Sovenice
  Výsadba prostokořenných i balových stromů velikost 10-12cm, výsadby keřů a následné mulčování výsadeb kůrou. Celkem vysazeno 4 300 ks dřevin a založeno cca 1,5 ha lučních trávníků. Termín realizace: září – listopad 2008
 • Založení komplexních výsadeb v Praze Dolních Měcholupech – bytový areál „Nové Měcholupy“
  Objednatel díla Ekospol a.s. Vedoucí manažer projektu Ing. Svoboda. (výsadba alejových stromů, keřů, zatravnění, …) Termín založení podzim 2008
 • Založení výsadeb v krajině pro Mze PÚ Nymburk na stavbě Biokoridorů BK 4 a BK 6 v k.ú. Žehuň
  Termín založení: září - listopad 2007, termín dokončení únor 2008. Objem tržeb 2 434 tisíc Kč včetně následné tříleté údržby. Výsadba prostokořenných i balových stromů velikost 10-12cm, výsadby keřů a následné mulčování výsadeb kůrou. Celkem vysazeno 8 000 ks keřů a poloodrostků a 330 ks stromů a založeno cca 6 ha lučních trávníků. Kont. osoba – Ing. Jan Kusovský.
 • Založení výsadeb v krajině pro Ministerstvo zemědělství ZAPÚ Kolín na stavbě Biocentra LBC 3-13 13-19 v k. ú. Lstiboř u Českého Brodu
  Realizována výsadba 113 ks balových stromů velikost 14-16 cm, výsadby keřů a zatravnění biocentra na ploše 1,4 ha. Termín založení: září-listopad 2006, termín dokončení: listopad 2007
 • Založení výsadeb v extrémních podmínkách prudkých svahů podél Litolského silničního obchvatu města Lysá nad Labem
  Generální dodavatel díla STRABAG a.s., Stavbyvedoucí Ing. Belza. Termín založení duben-květen 2006
 • Komplexní založení výsadeb (stromy alejové i poloodrostky, keře a zatravnění) v areálu Zahradního města v Brandýse nad Labem
  Generální dodavatel stavby Metrostav a.s., divize č. 9. stavbyvedoucí: Ing. Kordík, Ing. Železný Termín zahájení prací 1. 7. 2005. Dokončení říjen 2005. Následná dvouletá údržba trvající do konce roku 2007. Investor – město Brandýs n. L.
 • Založení komplexních výsadeb pro Business Park – Praha 5 Radlická - III. etapa
  Generální dodavatel díla: ZUBLIN s.r.o. - Ing. Zahraj, Ing. Týc. Termín založení: září-říjen 2007, pokládka předpěstovaných travních koberců, výsadba balových stromů, keřů, zamulčování výsadeb
 • Komplexní založení výsadeb po stavbě Business Centra Praha 5 Radlická - II. etapa
  Dodavatel díla ZÜBLIN s.r.o., stavbyvedoucí: Ing. Zahraj, Ing. Sedlák Založení výsadeb podzim 2005, dokončení jaro 2006.
 • Založení alejové výsadby 85 ks vzrostlých stromů Praha Satalice – duben 2005
  Investor: Mě část Praha 9 – Satalice.
 • Výsadba biocentra Praha Satalice včetně zalesnění 3,3 ha a zatravnění 2,4 ha
  Investor: Magistrát hlavního města Prahy - odbor městské zeleně - rok 2005 Zástupce investora Ing. Frantík
 • Ošetřování výsadeb firemní zeleně IKEA Praha 9 - Černý Most.
 • Založení a údržba biokoridorů v k. ú. Dubečno a k. ú. Netřebice
  Investor: Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Nymburk. Zástupce investora Ing. Kusovský a Ing. Kašpar, 2004/2005
 • Rekonstrukce sídlištní zeleně od kácení, odstranění pařezů po nové výsadby
  Investor: Bytové družstvo Kolegium Praha10 - Strašnice, Duben 2005
 • Založení střešních výsadeb pro Business Park – Radlická ulice Praha 5 - I. etapa
  Generální dodavatel díla: ZUBLIN s.r.o. - Ing. Zahraj, Ing. Týc Termín založení: květen - červen 2004
 • Založení výsadeb a trávníků Školící a předváděcí středisko MISAN s.r.o. v Lysé n. L.
  Generální dodavatel stavby: Konstruktiva Konsit a.s. Půlkruhová Praha 6 - Vokovice Kontaktní osoba Ing. Pavel Exner, Ing. Petr Novák Termín založení: červen-červenec 2004
 • Provedení kompletních výsadeb a zatravnění sídlištních ploch pro Bytové družstvo v Nymburce
  Generální dodavatel stavby: STAPRON s.r.o. Holice Kontaktní osoba – stavbyvedoucí Tomáš Hovorka, Ing. Palata Termín založení: duben 2004.
 • Založení výsadeb včetně trávníků v nové zástavbě domků v Praze 9 - Satalicích
  Generální dodavatel díla: UNIGA CZ a.s. Kontaktní osoba: Aleš Drtina TD investora Mg. Válek, Ing. Myslivec Termín realizace: rok 2002-2003
 • Založení výsadeb vzrostlých stromů, včetně skupinových výsadeb keřů a zatravnění Prodejny potravin Diskont Plus v Říčanech u Prahy – Jesenická ulice
  Generální dodavatel stavby REBAC s.r.o. – Ing. Josef Horák
 • Další realizované výsadby velkoprodejen Diskont Plus: Mladá Boleslav – Havlíčkova ulice, Mnichovo Hradiště, Sedlčany, Vlašim, Mělník …
 • Kompletní realizace výsadeb pro čerpací stanici JET v Kolíně Sendražicích.
 • Výsadby zeleně v areálu tiskáren REPROPRINT s.r.o. v Praze 9 – Vysočanech. Zástupce majitele p. Jenčík
 • Rekultivace skládky na ploše 7 ha po zátěži sovětských vojsk v Sojovicích u Staré Boleslavi
  Objednatel: Aquatest Liberec a.s., Zástupce objednatele Ing. Škára, Ing. Baloun